Kadir Gecesi Nedir? Ne Zaman, Hangi Gün? Duaları, Önemi

Kadir Gecesi Nedir? Ne Zaman, Hangi Gün? Duaları, Önemi Tarifi

Kadir Gecesi: Bin Aydan Hayırlı Mübarek Gün

Ramazan ayının son 10 günü içinde yer aldığı; ancak kesin olarak hangi tarihe tekabül ettiğinin bilinmediği Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Kur’an-ı Kerim’in vahyedilmeye başlandığı böylesi mübarek bir geceyi manevi duygularla yaşamak, gecenin anlamını ve maneviyatını doğru anlamak için bu içeriğimizden destek alabilirsiniz.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından ramazanın 27. gecesi olarak açıklanan Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 Cuma günüdür. Kadir Gecesi için özel bir ibadet gerçekleştirmek isteyen okurlarımız için dualardan, anlam ve öneminden, hadis ve ayetlerden oluşan faydalı bir yazı hazırladık, iyi okumalar dileriz…

İlginizi çekebilir: Kadir Gecesi Mesajları: Resimli, Anlamlı Sözler

kadir gecesi nedir

Kadir Gecesi Nedir?

Kadir Gecesi, Ramazan ayı içinde eda edilen mübarek bir gündür. Din İşleri Yüksek Kurulu kaynaklı bilgiye göre Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi’dir. İbadetle, farkındalıkla ve duayla geçen bu gece, Müslümanlar için oldukça hayırlıdır. Hz. Muhammed’e Kuran’ın bu gecede indirilmesinden dolayı, Kadir Gecesi diğer günlerden farklı anlam taşır ve İslam dini içinde ibadetlerle eda edilir. Kuran’ı Kerim’in indirildiği mübarek bir gecedir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

Kadir Gecesi Ne Zaman, Hangi Gün?

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Kadir Gecesi’nin kesin ve net bir tarihi bulunmamaktadır. Ancak hadisler incelendiğinde, Kadir Gecesi’nin ramazan ayı içinde olduğu ve Kadir Gecesi’nin tek günlerde aranması gerektiği bildirilir.

Hz. Muhammed, Müslümanlara Kadir Gecesi’ni ramazanın son 10 veya 7 günündeki tek günlerde aramayı tavsiye etmiştir. Özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde verdiği bu tavsiyeye göre, Ramazan’ın 27. günü Kadir Gecesi olarak eda edilir. Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 Cuma günü idrak edilecektir.

Kadir Gecesi’nin tam ve kesin belirlenemeyişindeki neden İslam alimlerine soru olarak yöneltilmiş hususlardan biridir. Ramazanın son 10 günlük diliminde diğer zamanlara nazaran daha sık ibadet edilmesi vurgulandığından Kadir Gecesi için tek bir gün ve kesin tarih bildirilmesi durumunda 1 gün ile yetinilebilirdi. Bu nedenle Kadir Gecesi’nin kesin tarihinin belirtilmemesindeki hikmet son 10 günü layığınca ihya etmekten geçer.

Din İşleri Yüksek Kurulu

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

Kaynak: kurul.diyanet.gov.tr

kadir gecesi ne zaman

Kadir Gecesi’nin Anlamı ve Önemi

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” (Kur’an-ı Kerim, Kadir Suresi 1. Ayet)

Kadir Gecesi, Kuran’ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek bir gece olduğundan Müslümanlar için önem taşır. Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e vahyedilmeye başlanmıştır. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de Kur’an’ı Kadir Gecesi indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu apaçık bildirmiştir. Kadir Gecesinin anlamı ve önemi İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlamasındadır.

Miladi 610 yılında Hz. Muhammed 40 yaşında iken Cebrail aracılığıyla ilk vahiy Nur Dağı’ndaki Hira Mağarasında indirilmiştir. Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti ilk indirilen ayettir.

Alak Suresi (Kur’an-ı Kerim’in İlk 5 Ayeti)

Arapça Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahim.

﴾1-2﴿ Ikra’ bismi rabbikellezî halak (halaka). Halakal insâne min alak (alakın).

﴾3-5﴿ Ikra’ ve rabbukel ekrem (ekremu). Ellezî alleme bil kalem(kalemi). Allemel insâne mâ lem ya’lem.

Türkçe Anlamı:

﴾1﴿ Yaratan rabbinin adıyla oku!

﴾2﴿ O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır.

﴾3-5﴿ Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir.

Kaynak: kuran.diyanet.gov.tr

kadir gecesi ne zaman

Kadir Gecesi Kandil Midir?

Kadir Gecesi, kandil gecesi değildir. Kandil günleri arasında Regaib, Miraç, Mevlid ve Berat geceleri yer alır. Kadir Gecesi, ramazan ayının kalbidir; ibadet ve tövbelerin, hayır işlerinin diğer dönemlere nazaran artması gereken mühim bir zaman dilimidir. Öyle ki Kur’an’da bin aydan daha hayırlı bir gece olduğuna vurgu yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de de (Kadir Suresi) direkt ve net olarak sözü geçmektedir.

kadir gecesi nedir

Kadir Gecesi’nde Ne Oldu?

Kadir Gecesi, Allah’ın son kitabı Kur’an-ı Kerim’in indirildiği mübarek bir gecedir. Allah tarafından görevlendirilmiş Cebrail isimli vahiy meleğinin, 610 yılında, Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda 40 yaşındaki Hz. Muhammed’e gelerek, Kur’an ayetlerini indirmeye başladığı gecedir. Kadir Gecesi’nde yaşanan bu olay, Hz. Peygamber ile Cebrail meleğinin karşılaşması ile başlamıştır. Kur’an-ı Kerim, 610 yılından 632 yılına dek kısım kısım vahyedilmeye devam etmiştir.

kadir gecesi ne oldu

Kadir Gecesi’nin Faziletleri

İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in indirildiği mübarek gece olan Kadir Gecesi, çok faziletli bir gecedir. Kuran’da yer alan Kadir Suresi ile, Kadir Gecesi’nin faziletlerine değinilmiştir.

 • Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri (Alak Suresi ilk 5 ayet) indirilmiştir.
 • Hz. Muhammed’in peygamberlik vazifesi başlamıştır.
 • Cebrail (a.s.) ve melekler Allah’ın izniyle dünyaya inerler.

Kadir Gecesi, Allah’a inanan Müslümanlar için tan yeri ağarıncaya kadar huzur, selamet, bereket ve lütufları ihsan eder. Bu gece, tan yeri ağarıncaya dek esenlik ve hikmetlerle dolu bir gecedir.

Kadir Gecesi içtenlikle ve temiz niyetle yapılan ibadetlerin neredeyse bir ömre bedel olduğu vurgulanmıştır. Kesin bir tarihinin belirtilmemesindeki hikmet de bu değerden kaynaklanmaktadır. Kadir Gecesi’ne erişmenin ve hayırlı gecenin sevabına nail olmanın umuduyla Müslümanlar, ramazanın son 10 günlük zamanını iyi değerlendirmelidirler.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Çankaya Müftülüğü

Kadir Gecesi aynı zamanda bütün Melaikei kiram Cebrail (a.s) beraber yeryüzüne, insanlık arasına; rahmet huzur ve bereket dağıtmak üzere inerler. Kur’anı-ı Kerim “ Onda Melekler ve Ruh (Cebrail a.s.) Rablerinin izni ile her bir iş için iner de iner” (Kadir suresi ,4 ) buyuruyor.

Kadir Gecesi bir diğer özelliği ve güzelliği selamet gecesi olması, inanan insanlar için tan yeri ağarıncaya kadar huzur, selamet, bereket ve lütufların ihsan edilmesidir.

Yüce Mevla yine Kadir suresinde; ”O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır. Rahmet, bereket, huzur, mutluluk ve insanların bahşedildiği gecedir” (Kadir suresi/5) buyurmaktadır.

Peygamberimiz (s.a.s) “Kim Kadir gecesini fırsat bilir kendini affettirmeye çalışarak geceyi ihya ederse günahları affedilmiş olarak gecenin sabahına çıkar” (Buhari,4;235) buyurmuştur.

Kaynak: ankara.diyanet.gov.tr

kadir gecesi

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler

Müslümanlar için Kadir Gecesi, ibadetleri yoğun şekilde yapma fırsatı sunan önemli bir gecedir. Çünkü edilen dualar kabul olur, gönülden geçen iyi niyetler gerçekleşir. Kadir Gecesi indirilen kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” olduğundan bu gece bol bol Kur’an okumak değer taşır.

Bu önemli kutsal ve mübarek gecede yapılacak ibadetlere değinelim:

 • Kaza ve nafile namazları kılınır.
 • Allah ve Hz. Muhammed için dualar okunur.
 • Kuran-ı Kerim okunur, okuyanlar dinlenir, dualar edilir.
 • Her fırsatta salat-u selam getirilir.
 • Gelecek için daha çok ibadet yapılır.
 • Tefekkür edilir, günahlar için af istenir.
 • Kırgınlıklar giderilir, kalpler onarılır.
 • Zikir çekilir, dua edilir.
 • İhtiyaç sahiplerine gerekli maddi ve manevi yardım edilir.
 • Kalabalık sofralarda, birlik beraberlik içinde ikramlar yapılır.
 • Vefat edenlerin kabri ziyaret edilir, onlar için dualar okunur.
 • Kandil simidi yapılır ve çevreye dağıtılır.
 • Kurs, dernek, cami, okul gibi kalabalık yerlerde Allah ve Peygamber hürmeti için yemek, simit, lokma verilir.

İlginizi çekebilir: Kandil Tarifleri: Kandillerde Ne Dağıtılır? 10 İkramlık

kadir gecesi duaları

Kadir Gecesi Okunan Dualar

Kadir Gecesi ibadet ve dua ederken bu sureleri okuyabilirsiniz:

 • Yasin Suresi
 • Kadir Suresi
 • Tebareke (Mülk) Suresi
 • Amme (Nebe) Suresi
 • İnşirah Suresi

Kadir Gecesi’nde Kuran’da geçen tüm duaların okunması sevaptır. Bununla beraber şu dualar da ibadetlere eklenir:

Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

“Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?”

Hz. Muhammed (sav) buyurdu:

“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni”

(Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Kadir Suresi

Arapça Okunuşu:

“Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr”

Türkçe Anlamı:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1﴿

Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! ﴾2﴿

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. ﴾3﴿

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. ﴾4﴿

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ﴾5﴿”

Kaynak: kuran.diyanet.gov.tr

kadir gecesi duaları

Kadir Gecesi Hakkındaki Hadis ve Ayetler

“Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadîr sûresi, 1-5)

“Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” (Duhân sûresi, 3)

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

kadir gecesi okunacak dualar

Kadir Gecesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kuran’da Kadir Gecesi Geçiyor mu?

Kadir Gecesi, Kuran’da açık şekilde bildirilmektedir. Kadir Gecesi’ne dair birçok ayet vardır. Özellikle de Kur’an’ın 97. suresi olan 5 ayetlik Kadir Suresi’nde Kadir Gecesi’nin maneviyatı ve önemi hatırlatılır. Surede Kur’an’ın indirildiği gece anlatılmıştır.

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” ﴾1﴿ (Kadir Suresi 1. Ayet)

Hz. Muhammed Kadir Gecesi Ne Yapardı?

Hz. Muhammed, Kadir Gecesi’nde çevresine müminleri toplar, ibadetle dolu bir gün geçirirdi. Bu özel ve mübarek gecede, Kuran’ın fazileti ve Allah’ın hikmeti üzerine konuşurdu. Dünyevi işlerden uzaklaşır, kendini duaya ve ibadetlere verirdi. Müslümanlar için mübarek olan bu gecede, namazın camide cemaatle kılınmasını sağlardı. Dini kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda, Hazreti Ayşe’nin aktardığına göre, Hz. Muhammed’in Kadir Gecesi’nde okuduğu bir dua vardı:

“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.”

Anlamı: “Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle!”

Hz. Muhammed, Ramazan ayının son 10 gününü daha çok ibadet yaparak geçirmekteydi. Ailesini ve çevresini de bu 10 gün içinde daha çok ibadet yapması için uyarır, ibadetleri hatırlatırdı.

Kadir Gecesi’nde Gökyüzü Nasıl Olurdu?

Rivayetlere göre, mübarek Kadir Gecesi’nde gökyüzü, hiç olmadığı kadar güzel görünürdü.

Hz. Muhammed Peygamberimiz (s.a.v.), Kadir Gecesi’nin bazı alâmetlerini bildirmiştir:

“O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz olur. Hava ne soğuktur ne de sıcak, latîf olur. O gecenin sabahında güneş ziyâsız (solgun) olarak doğar.”

kadir gecesi önemi

Berat Kandili Nedir, Ne Zaman? Anlamı ve Önemi

Kandil Ne Zaman? 2024 Kandil Günleri ve Tarihleri

Miraç Kandili Nedir? Ne Zaman, Ne Yapılır? Önemi

Mevlid Kandili Nedir? Ne Zaman? Oruç Tutulur Mu? Önemi

Kandil Duaları: Berat, Regaib, Mevlid, Miraç Geceleri Ne Okunur?

--

Nefis Yemek Tarifleri WhatsApp kanalı açıldı, hemen siz de katılın.

5 milyon'dan fazla kişinin takip ettiği Youtube kanalımızda videolu tariflerimizi bulabilirsiniz.

15 milyondan fazla kişinin indirdiği Nefis Yemek Tarifleri uygulaması ile 850.000'den fazla denenmiş tarif her zaman yanınızda. Hemen siz de indirin.

Okuyucunun Dikkatine

Blog sayfamızda faydalı bilgiler kategorisini kapsayan yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kategoride söz konusu içeriğin açıklayıcı tanımlamalarına, en belirgin faydalı özelliklerine, doğru ve etkili kullanım tavsiyelerine kolaylıkla tek yazıdan ulaşabilirsiniz. Yazı yayına alındıktan sonra, zaman içerisinde güncelliğini ve geçerliliğini yitirebilir. İlgili besinin ya da ürünün faydaları her bünyede farklı etkiler gösterebilir. Sunmuş olduğumuz bilgiler hiçbir zaman doktor teşhisinin yerini tutmaz, reçete niteliği taşımaz. Bilgileri uygulamadan önce alanında uzman görüşü almanızı tavsiye eder; aksi durumda oluşabilecek sorunlardan sitemizin sorumlu tutulamayacağını önemle hatırlatırız.

Yorumlar

İlk yorumu sen yaz.

Yaptığın yorumlarla diğerlerine yardımcı ol.

NYT Yazar
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Ne Var Ne Yoksa Çöreği Tarifi

Ne Var Ne Yoksa Çöreği

4-6 kişilik, 10dk Hazırlık, 25dk Pişirme
Islak Sandviç Kurabiye (Ne Pasta Ne Kurabiye) Tarifi

Islak Sandviç Kurabiye (Ne Pasta Ne Kurabiye)

12-14 kişilik, 20dk Hazırlık, 15dk Pişirme
Starbucks Da Neymiş Tarifi

Starbucks Da Neymiş

12-14 kişilik, 30dk Hazırlık, 30dk Pişirme
Ne Bulduysam Keki Tarifi

Ne Bulduysam Keki

6-8 kişilik, 15dk Hazırlık, 40dk Pişirme
Akıtma (Krepte Neymiş) Tarifi

Akıtma (Krepte Neymiş)

2-4 kişilik, 10dk Hazırlık, 10dk Pişirme
Kızartma Da Neymiş? Tarifi

Kızartma Da Neymiş?

2-4 kişilik, 5dk Hazırlık, 35dk Pişirme
L Karnitin Nedir, Ne İşe Yarar? Faydaları, Zararları, Kullanımı Tarifi
L Karnitin Nedir, Ne İşe Yarar? Faydaları, Zararları, Kullanımı

 L Karnitin: Yağ Yakan ve Enerji Veren Amino Asit Spor salonlarında zaman geçirenler, yağ yakmak…

D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? Eksikliği Belirtileri, Faydaları Tarifi
D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? Eksikliği Belirtileri, Faydaları

D3 Vitamini (Kolekalsiferol) D vitamini, insan sağlığı için kritik bir rol oynayan ve birçok önemli…

B6 Vitamini Nedir? Ne İşe Yarar? Nelerde Var? Eksikliği Belirtileri Tarifi
B6 Vitamini Nedir? Ne İşe Yarar? Nelerde Var? Eksikliği Belirtileri

B6 Vitamini (Piridoksin) B6 vitamini (piridoksin) bir B vitamin kompleksinin parçasıdır ve insan sağlığı için…

Chia Tohumu Faydaları: Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir? Tarifi
Chia Tohumu Faydaları: Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?

Chia Tohumu: Sağlıklı Beslenme Trendi Süper Gıda! Chia tohumu, "Salvia hispanica" adlı bitkinin tohumlarından elde…

Madımak Otu Nedir? Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Tarifi
Madımak Otu Nedir? Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Madımak: Anadolu'nun Binbir Şifalı Tarla Bitkisi! Madımak otu, Orta Anadolu mutfağında yaygın bir kullanıma sahip olan…

2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün? Kaç Gün Tatil? Tarifi
2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün? Kaç Gün Tatil?

2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün? Her sene büyük bir heyecanla beklenen ramazan ayı,…

L Karnitin Nedir, Ne İşe Yarar? Faydaları, Zararları, Kullanımı Tarifi
L Karnitin Nedir, Ne İşe Yarar? Faydaları, Zararları, Kullanımı

 L Karnitin: Yağ Yakan ve Enerji Veren Amino Asit Spor salonlarında zaman geçirenler, yağ yakmak…

D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? Eksikliği Belirtileri, Faydaları Tarifi
D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? Eksikliği Belirtileri, Faydaları

D3 Vitamini (Kolekalsiferol) D vitamini, insan sağlığı için kritik bir rol oynayan ve birçok önemli…

B6 Vitamini Nedir? Ne İşe Yarar? Nelerde Var? Eksikliği Belirtileri Tarifi
B6 Vitamini Nedir? Ne İşe Yarar? Nelerde Var? Eksikliği Belirtileri

B6 Vitamini (Piridoksin) B6 vitamini (piridoksin) bir B vitamin kompleksinin parçasıdır ve insan sağlığı için…

1 Saat Yürüyüş Kaç Kalori Yakar? Zayıflatır Mı? Faydaları Nelerdir? Tarifi
1 Saat Yürüyüş Kaç Kalori Yakar? Zayıflatır Mı? Faydaları Nelerdir?

1 Saat Yürüyerek Kaç Kalori Harcarım? Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2018 verilerine göre dünya nüfusunun…

Bayram Tatlıları: En İyi, Resimli ve Videolu Tarifler Tarifi
Bayram Tatlıları: En İyi, Resimli ve Videolu Tarifler

Bayramın neşesini ve birlikteliğini en leziz bayram tatlıları ile taçlandırmaya hazır mısınız? Bayram paylaştıkça güzel…

Pek Food’tan Pek İyi Ramazan Tarifleri Tarifi
Pek Food’tan Pek İyi Ramazan Tarifleri

Pek Food pratik ve çeşitli ürünleriyle sofralarınızı renklendirmeye geliyor! Yenilikçi çözümleri sayesinde dakikalar içinde pişirilmeye…

Chia Tohumu Faydaları: Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir? Tarifi
Chia Tohumu Faydaları: Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?

Chia Tohumu: Sağlıklı Beslenme Trendi Süper Gıda! Chia tohumu, "Salvia hispanica" adlı bitkinin tohumlarından elde…

Yoğurtlu Çorba Tarifleri: Lezzet Garantili 30 Çeşit Tarifi
Yoğurtlu Çorba Tarifleri: Lezzet Garantili 30 Çeşit

Nefis Yemek Tarifleri mutfağından, en beğenilen yoğurtlu çorba tarifleri huzurlarınızda! Ana malzemesi yoğurt olan ve…

Madımak Otu Nedir? Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Tarifi
Madımak Otu Nedir? Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Madımak: Anadolu'nun Binbir Şifalı Tarla Bitkisi! Madımak otu, Orta Anadolu mutfağında yaygın bir kullanıma sahip olan…

2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün? Kaç Gün Tatil? Tarifi
2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün? Kaç Gün Tatil?

2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün? Her sene büyük bir heyecanla beklenen ramazan ayı,…

2024 Ramazan ve Ramazan Bayramı Kaç Gün Sürecek? Tarifi
2024 Ramazan ve Ramazan Bayramı Kaç Gün Sürecek?

Bu Yıl Ramazanda Kaç Gün Oruç Tutacağız? Her sene hasretle beklenen 11 ayın sultanı ramazan…

En İyi Nespresso Kahve Makineleri, Kullanımı ve Temizliği Tarifi
En İyi Nespresso Kahve Makineleri, Kullanımı ve Temizliği

Nespresso Kahve Makinesi İncelemeleri Nespresso kahve makineleri, kahve tutkunlarının favori seçimlerinden biridir ve evde, ofiste…

Tarifler Geri
Videolar Geri