Regaib Kandili Nedir, Ne Zaman? Ne Yapılır? Duaları, Önemi

Regaib Kandili Nedir, Ne Zaman? Ne Yapılır? Duaları, Önemi Tarifi

Regaib Kandili: Cumanın Müjdelendiği Gün

Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili, tasavvufi bilgilere göre Hz. Muhammed’in ana rahmine düştüğü gecedir. Cuma gününün Müslüman alemi için bol hayırlı, bereketli ve ibadetle geçirilmesi gereken bir gün olarak müjdelendiği Regaib Kandili bu yıl 11 Ocak 2024 Perşembe günüdür.

Regaib Kandili’ne dair merak edilenleri derlediğimiz bu içeriğimizde, Müslüman alemini bir araya getiren Regaib Kandili’nin anlam ve önemini, 2024 yılında ne zaman idrak edildiğini, dua ve ibadetlerini inceleyebilirsiniz.

Tarif için: Kandil Simiti (Kıyır Kıyır Tam Ölçü)

Regaib Kandili Nedir?

“Regaib” kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Mübarek güne isim veren re-ğa-be kökünden gelen sözcük, “bir şeyi çok istemek ve dilemek” anlamını taşır. Regaip, istenilen şeyi elde etmek için çaba sarf etmeyi ifade eder.

TDV İslam Ansiklopedisi

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

Regaip Kandili, rahmet ve bereketin gecesidir. Bu mübarek gecede, Allah’ın rahmetinin ve lütfunun bol olduğuna inanılır. Bu nedenle, Müslümanlar Allah ve Hz. Muhammed (sav) için bolca dua edip ibadetlerini yerine getirir.

Regaip Kandili’nde Allah’ın affının ve merhametinin yoğun olduğuna inanılmaktadır. Hicri takvime göre hesaplandığında, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Mübarek cuma gününün müjdesinin verildiği, Müslümanlar için önemli bir gecedir.

İslam’daki 5 mübarek geceden biri olan Regaip Kandili, Müslüman kişileri ibadet yapmak için bir araya getiren, birlik ve beraberliği pekiştiren, topluca duaların edildiği, günahlardan af dilemek için beklenen oldukça önemli bir gündür. Yüce Allah’ın rahmetinin ve bağışlamasının olduğu mühim bir dini gün olarak eda edilir.

İlginizi çekebilir: Regaip Kandili Mesajları: Resimli En Güzel Sözler

regaib kandili ne zaman

Regaib Kandili Ne Zaman?

11 Ocak 2024 Perşembe gecesi Regaip Kandili idi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlamasıyla birlikte sene içinde eda edilen ilk kandil Regaip Kandili’dir. Esasında, hicri sıralamaya göre kandiller zincirinin ikinci halkası olarak hatırlanır. Bu mübarek günün tarihi Hicri Takvim’e göre hesaplanır. Recep ayı içindeki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaip Kandili Gecesi’dir.

regaib kandili ne zaman

Regaib Kandili’nin Önemi ve Anlamı

Regaip Kandili, insanların ibadetlerini artırma, günahlardan kaçınma, affa erişme ve manevi olarak kendilerini güçlendirme amacıyla geçirdiği önemli bir zaman dilimidir. Halk arasında “3 aylar” olarak hatırlanan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol manevi bir döneme girişin habercisi olduğu için önem taşır.

Regaib Kandili’nde Ne Yapılır?

Müslümanlar’a göre, dua ve ibadet etmek için en önemli gecelerden biri olan Regaip Kandili’nde çeşitli şekillerde ibadetler yapılır. Gücü ve sağlığı yerinde olan her kişi, bu önemli günü ibadetle geçirebilir. Böylece dini görevlerini yerine getirerek Allah’a şükürlerini sunar.

Regaip Kandili’nde çeşitli şekillerde ibadet edilebilir:

 • Regaip Kandili’nde özellikle gece namazlarına önem verildiği için kaza namazları ya da nafile namazları kılınır.
 • Kuran’ı Kerim okunur ya da okuyanlar dinlenir.
 • İçten ve samimi dualarla Allah’a yönelmek, günahlarından af dilemek, sağlık, huzur, bereket ve mağfiret gibi dileklerde bulunma ibadetleri yapılabilir.
 • Allah’ı anmak ve zikretmek için Regaip Kandili’nde zikirler çekilebilir.
 • Bu mübarek gecede günahlardan af dileyerek iç muhasebe yapılır.
 • Regaip Kandili’nin hürmeti için ihtiyaç sahibi kişilere, çocuklara veya muhtaç sokak hayvanlarına yardımlar yapılır.
 • Vefat etmiş büyüklerin ve kişilerin kabri ziyaret edilerek Regaip Kandili için dualar edilir.
 • Komşu, eş, dost gibi çevreye Regaip Kandili’ni hatırlatmak için kandil simitleri, lokmaları, helvaları hazırlanarak dağıtılır.

İlginizi çekebilir: Kandil Tarifleri: Kandillerde Ne Dağıtılır? 10 İkramlık

regaib kandili ne zaman

Regaib Kandili’nde Oruç Tutulur mu?

Sağlığı yerinde olan, ibadet etmek isteyen Müslüman kişiler Regaip Kandili’nde Allah rızası için oruç tutabilir. Bu ibadet nafile oruç olmaktadır.

Oruç tutmak isterseniz, Regaip Kandili için geceden sahur yapıp niyet ederek oruç tutmaya başlayabilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri için oruç tutabilirsiniz. Sağlık sorunu yoksa, oruç tutmak istiyorsanız Regaip Kandili hürmetine niyet edip oruç tutarak ibadet edebilirsiniz.

Adak orucunuz varsa, Regaip Kandili için adak orucunuzu tutmak istiyorsanız niyet ederek oruç tutabilirsiniz. Regaip Kandili’nde oruç tutarken, niyet etmeyi unutmamalısınız. Bunun için:

“Niyet ettim Allah rızası için Regaip Kandili orucunu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb’im! ” cümlesini niyetinizde geçirebilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Nafile Orucu Nedir? Bozunca Kefaret Gerekir Mi?

regaib kandilinde ne yapılır

Regaib Kandili Duası

Regaip Kandili’nde dua ederken tüm insanlık için duaların edilmesi, din alimleri tarafından önerilmektedir. Bu mübarek günde edilen duaların kabul olacağı, bolca sevap kazanılacağı ifade edildiği için ibadetlere dualar eklenir. Kişinin gönlünden geçen, Allah’a şükür ettiği dualar Regaip Kandili’nde edilir.

 • Dileyenler ibadet ederken Yasin Suresi’ni okuyabilir.
 • Aynı şekilde namaz kılarken her rekat başında Fatiha okuduktan sonra, 3 defa olacak şekilde Kadir Suresi okunur.
 • Ayrıca, duaların ardından 12 defa İhlas suresi okunur ve içten geçen dilekler dile getirilir.

İlginizi çekebilir: Kandil Duaları: Berat, Regaib, Mevlid, Miraç Geceleri Ne Okunur?

regaib kandili duası

Regaib Kandili’nde Ne Oldu?

Regaib Kandili’nin dinimizce anlamı ve önemi peygamberimiz Hz. Muhammed’in ana rahmine düştüğü gece ve ayrıca mübarek 3 ayların başlangıcı olmasıdır.

Regaip Kandili ilk defa Kudüs’te 448 (1056), Bağdat’ta 480 (1087) yılında kutlanmıştır. Kaynaklarda yer alan gerçek bilgilere göre, Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir. Bu mübarek günün Müslümanlar için önemi Recep ayının yani mübarek üç ayların başlaması ve bereketli bir gün olmasıdır.

TDV İslam Ansiklopedisi

“Regaib gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Mâide 5/2, 97; Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 55; İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber’in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

İbnü’l-Cevzî, Regaib orucu ve namazıyla ilgili hadisin Zâhid Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah b. Hüseyin b. Cehdam (ö. 414/1024) tarafından uydurulduğunu ve hadisin başka hiçbir kaynakta geçmediğini belirtir (el-Mevżûʿât, II, 47). Ayrıca isrâ ve mi‘rac olayının Regaib gecesi meydana geldiğine dair rivayetin de aslı bulunmamaktadır (İbn Kesîr, III, 109; Bedreddin el-Aynî, IV, 39).

Regaib gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamalar IV. (X.) yüzyılda ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs’te 448 (1056), Bağdat’ta 480 (1087) yılında başlanmış, Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir (İḥyâʾ, I, 203).

Ebû Tâlib el-Mekkî gibi bazı mutasavvıflar Regaib gecesinden söz etmeyip receb ayının ilk gecesini ihya etmenin müstehap olduğunu belirtseler de (Ḳūtü’l-ḳulûb, I, 121) bu geceyle ilgili rivayetlerin çok zayıf ya da uydurma olduğu hadis âlimlerince tesbit edilmiştir.”

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

regaib kandili nedir

Regaib Kandili Kuran’da Geçiyor mu?

Regaip Kandili’nin ismi, Kuran’da doğrudan geçmemektedir. Kuran’da adı geçen kandillerden değildir. Osmanlı Dönemi’nde II. Selim tarafından dini gecelerde camilerde kandillerin yakılmasıyla beraber, Regaip Gecesi, kandil olarak kutlanmaya başlanmıştır. Açıkça Kuran’da adı geçmemektedir.

Kuran’da adı geçmese de “reğabe” kelimesinden türeyen kelimeler vardır. Bu yeni türeyen sözcükler, 8 yerde geçmektedir. Reğabe ve türevleri manasında kullanılmaktadır. Bu kelimeler:

 • Bakara, 130’da “Yerğabu”
 • Nisa, 127’de “Terğabûne”
 • Tevbe, 120’de “Yerğabû”
 • Tevbe, 59 ve Kalem, 32’de “Rağıbûne”
 • Meryem, 46’da “Râğıbün”
 • Enbiyâ, 90’da “Ra- ğaben”
 • İnşirah, 8’de “Ferğab” şeklinde Kuran’da geçmektedir.
regaib kandili

Regaib Kandili Hakkındaki Hadisler

“Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Receb’in ilk (cuma) gecesi, Şaban’ın ortasında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir. (Beyhaki, Sünen, Şuabül- Iman, 3/342)

Enes b. Malik (r.a.) Resû- lullah (s.a.s.)’ı şöyle buyururken dinledim dedi:

“Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

Ey demoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım.

Ey demoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim.

Ey demoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.” (Tir- mizî, Sünen Daavât 98, (V, 458) Hadis No: 3540; Ahmed Ibni Hanbel, Müsned, V, 1 72)

Kaynak: diyanet.gov.tr

regaib kandili önemi

Regaib Kandili Çekilecek Tesbihler

Regaip Kandili’nde kılacağınız namazlardan sonra tesbih çekerek ibadetlerinizi içtenlikle yaşayabilirsiniz. Ayrıca, Recep ayının ilk günü için 111 kere ”Allahümme Salli Ala Muhammed” diyerek Hz. Muhammed için salat-ü selam getirebilirsiniz. Daha sonra 1660 defa ”Ya Allah!” diye tesbih çekmeye devam edebilirsiniz. Tesbih çekerken sıraya dikkat etmeniz mühimdir.

 • 100 defa Subhanallahil Hayyil Kayyum,
 • 100 defa Subhanallahil Ehadis Samed,
 • 100 defa Subhanallahil Gafurur Rahim tesbihlerini çekebilirsiniz.
regaib kandili duası

Miraç Kandili Nedir? Ne Zaman, Ne Yapılır? Önemi

Kandil Ne Zaman? 2024 Kandil Günleri ve Tarihleri

Kandil Nedir, Ne Demek? Kandillerin Anlamı ve Önemi

Mevlid Kandili Nedir? Ne Zaman? Oruç Tutulur Mu? Önemi

Kadir Gecesi Nedir? Ne Zaman, Hangi Gün? Duaları, Önemi

--

Nefis Yemek Tarifleri WhatsApp kanalı açıldı, hemen siz de katılın.

5 milyon'dan fazla kişinin takip ettiği Youtube kanalımızda videolu tariflerimizi bulabilirsiniz.

15 milyondan fazla kişinin indirdiği Nefis Yemek Tarifleri uygulaması ile 850.000'den fazla denenmiş tarif her zaman yanınızda. Hemen siz de indirin.

Okuyucunun Dikkatine

Blog sayfamızda faydalı bilgiler kategorisini kapsayan yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kategoride söz konusu içeriğin açıklayıcı tanımlamalarına, en belirgin faydalı özelliklerine, doğru ve etkili kullanım tavsiyelerine kolaylıkla tek yazıdan ulaşabilirsiniz. Yazı yayına alındıktan sonra, zaman içerisinde güncelliğini ve geçerliliğini yitirebilir. İlgili besinin ya da ürünün faydaları her bünyede farklı etkiler gösterebilir. Sunmuş olduğumuz bilgiler hiçbir zaman doktor teşhisinin yerini tutmaz, reçete niteliği taşımaz. Bilgileri uygulamadan önce alanında uzman görüşü almanızı tavsiye eder; aksi durumda oluşabilecek sorunlardan sitemizin sorumlu tutulamayacağını önemle hatırlatırız.

Yorumlar

İlk yorumu sen yaz.

Yaptığın yorumlarla diğerlerine yardımcı ol.

NYT Yazar
Bunlar da İlginizi Çekebilir
L Karnitin Nedir, Ne İşe Yarar? Faydaları, Zararları, Kullanımı Tarifi
L Karnitin Nedir, Ne İşe Yarar? Faydaları, Zararları, Kullanımı

 L Karnitin: Yağ Yakan ve Enerji Veren Amino Asit Spor salonlarında zaman geçirenler, yağ yakmak…

D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? Eksikliği Belirtileri, Faydaları Tarifi
D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? Eksikliği Belirtileri, Faydaları

D3 Vitamini (Kolekalsiferol) D vitamini, insan sağlığı için kritik bir rol oynayan ve birçok önemli…

B6 Vitamini Nedir? Ne İşe Yarar? Nelerde Var? Eksikliği Belirtileri Tarifi
B6 Vitamini Nedir? Ne İşe Yarar? Nelerde Var? Eksikliği Belirtileri

B6 Vitamini (Piridoksin) B6 vitamini (piridoksin) bir B vitamin kompleksinin parçasıdır ve insan sağlığı için…

Chia Tohumu Faydaları: Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir? Tarifi
Chia Tohumu Faydaları: Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?

Chia Tohumu: Sağlıklı Beslenme Trendi Süper Gıda! Chia tohumu, "Salvia hispanica" adlı bitkinin tohumlarından elde…

Madımak Otu Nedir? Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Tarifi
Madımak Otu Nedir? Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Madımak: Anadolu'nun Binbir Şifalı Tarla Bitkisi! Madımak otu, Orta Anadolu mutfağında yaygın bir kullanıma sahip olan…

2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün? Kaç Gün Tatil? Tarifi
2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün? Kaç Gün Tatil?

2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün? Her sene büyük bir heyecanla beklenen ramazan ayı,…

L Karnitin Nedir, Ne İşe Yarar? Faydaları, Zararları, Kullanımı Tarifi
L Karnitin Nedir, Ne İşe Yarar? Faydaları, Zararları, Kullanımı

 L Karnitin: Yağ Yakan ve Enerji Veren Amino Asit Spor salonlarında zaman geçirenler, yağ yakmak…

D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? Eksikliği Belirtileri, Faydaları Tarifi
D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? Eksikliği Belirtileri, Faydaları

D3 Vitamini (Kolekalsiferol) D vitamini, insan sağlığı için kritik bir rol oynayan ve birçok önemli…

B6 Vitamini Nedir? Ne İşe Yarar? Nelerde Var? Eksikliği Belirtileri Tarifi
B6 Vitamini Nedir? Ne İşe Yarar? Nelerde Var? Eksikliği Belirtileri

B6 Vitamini (Piridoksin) B6 vitamini (piridoksin) bir B vitamin kompleksinin parçasıdır ve insan sağlığı için…

1 Saat Yürüyüş Kaç Kalori Yakar? Zayıflatır Mı? Faydaları Nelerdir? Tarifi
1 Saat Yürüyüş Kaç Kalori Yakar? Zayıflatır Mı? Faydaları Nelerdir?

1 Saat Yürüyerek Kaç Kalori Harcarım? Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2018 verilerine göre dünya nüfusunun…

Bayram Tatlıları: En İyi, Resimli ve Videolu Tarifler Tarifi
Bayram Tatlıları: En İyi, Resimli ve Videolu Tarifler

Bayramın neşesini ve birlikteliğini en leziz bayram tatlıları ile taçlandırmaya hazır mısınız? Bayram paylaştıkça güzel…

Pek Food’tan Pek İyi Ramazan Tarifleri Tarifi
Pek Food’tan Pek İyi Ramazan Tarifleri

Pek Food pratik ve çeşitli ürünleriyle sofralarınızı renklendirmeye geliyor! Yenilikçi çözümleri sayesinde dakikalar içinde pişirilmeye…

Chia Tohumu Faydaları: Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir? Tarifi
Chia Tohumu Faydaları: Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?

Chia Tohumu: Sağlıklı Beslenme Trendi Süper Gıda! Chia tohumu, "Salvia hispanica" adlı bitkinin tohumlarından elde…

Yoğurtlu Çorba Tarifleri: Lezzet Garantili 30 Çeşit Tarifi
Yoğurtlu Çorba Tarifleri: Lezzet Garantili 30 Çeşit

Nefis Yemek Tarifleri mutfağından, en beğenilen yoğurtlu çorba tarifleri huzurlarınızda! Ana malzemesi yoğurt olan ve…

Madımak Otu Nedir? Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Tarifi
Madımak Otu Nedir? Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Madımak: Anadolu'nun Binbir Şifalı Tarla Bitkisi! Madımak otu, Orta Anadolu mutfağında yaygın bir kullanıma sahip olan…

2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün? Kaç Gün Tatil? Tarifi
2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün? Kaç Gün Tatil?

2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman, Hangi Gün? Her sene büyük bir heyecanla beklenen ramazan ayı,…

2024 Ramazan ve Ramazan Bayramı Kaç Gün Sürecek? Tarifi
2024 Ramazan ve Ramazan Bayramı Kaç Gün Sürecek?

Bu Yıl Ramazanda Kaç Gün Oruç Tutacağız? Her sene hasretle beklenen 11 ayın sultanı ramazan…

En İyi Nespresso Kahve Makineleri, Kullanımı ve Temizliği Tarifi
En İyi Nespresso Kahve Makineleri, Kullanımı ve Temizliği

Nespresso Kahve Makinesi İncelemeleri Nespresso kahve makineleri, kahve tutkunlarının favori seçimlerinden biridir ve evde, ofiste…

Tarifler Geri
Videolar Geri